0113-745410 info@slimzeeland.nl

Even voorstellen

Wij zijn SLIM Zeeland, een samenwerkingsverband van verschillende praktijken. We hebben verschillende specialismes en een gezamenlijk doel: passende hulp verlenen aan baby’s, kinderen en jongeren t/m 23 jaar in de provincie Zeeland. Door onze unieke, onderscheidende manier van werken zijn wij in staat om efficiënt en op een prettige manier zorg te bieden, passend bij verschillende zorgvragen. Of het nu gaat om hulp bij een lastige thuissituatie, langdurige behandeling, onderzoek, dagbesteding of begeleiding, wij helpen je graag! 

De deelnemende praktijken en organisaties van SLIM Zeeland

Bij SLIM Zeeland werken we met meerdere praktijken en organisaties samen. We bieden op verschillende manieren zorg aan kinderen, vanaf de allerkleinsten die slechts een paar maanden oud zijn, tot aan jongvolwassenen van 23 jaar. Elke praktijk is gespecialiseerd in het bieden van zorg aan degenen die het nodig hebben. En dat is dan ook onze kracht én overeenkomst: Wij vinden dat iedereen recht heeft op de hulp die hij of zij nodig heeft. Hieronder leest u meer over de praktijken die aangesloten zijn bij SLIM Zeeland. 

 

JAXIE!

Jaxie!

PRAKTIJK VOOR KINDERPSYCHOLOGIE EN ORTHOPEDAGOGIEK

Welkom bij Jaxie! Een praktijk voor hoogwaardige kinderpsychologische zorg met een uitgesproken (eigenwijze) manier van werken. Jaxie! geeft kwalitatieve en laagdrempelige hulpverlening aan kinderen en jongeren van drie tot achttien jaar en hun ouders/verzorgers bij alle sociaal-emotionele problemen waar zij in hun leven tegen aan kunnen lopen. Als praktijk zijn wij persoonlijk en betrokken. Wij onderscheiden onszelf door onze behandelingen aan te laten sluiten op de specifieke behoeften, het karakter en de belevingswereld van de kinderen en jongeren. Onze behandeltrajecten zijn daardoor nooit standaard en ook nooit helemaal gelijk aan elkaar. Onze visie is heel duidelijk: de kinderen en jongeren die onze hulp op dat moment zo hard nodig hebben, verdienen onze hulp op een manier die voor hen prettig aanvoelt, zodat ze zich open durven te stellen en zich serieus genomen voelen. Dat kan voor iedereen anders zijn en dat is soms even zoeken, maar dat is precies waar het team van Jaxie de uitdaging inziet en waar wij goed in zijn. We combineren dit vervolgens met kwalitatief hoogwaardige psychologische zorg. Deze combinatie behaalt op een fijne manier resultaat!   

Onze praktijk biedt naast behandeling ook mogelijkheden voor psychodiagnostisch – of intelligentieonderzoek. Het onderzoek is voor ons geen doel op zich, maar we zien het als manier om meer inzichten te verkrijgen in bepaald gedrag en om op die manier de behandeling nog beter af te kunnen stemmen op een bepaald kind. We kijken verder dan alleen de uitkomsten van een bepaalde test, de observatie gedurende het onderzoek geeft eigenlijk de belangrijkste informatie om testuitslagen te interpreteren en er op praktisch niveau uitleg en handvatten voor te geven.

Ons team bestaat uit orthopedagogen, kind- en jeugdpsychologen, GZ-psychologen, een orthopedagoog-generalist en enkele onmisbare praktijkondersteuners. Iedereen in het team is uniek en gebruikt haar eigen krachten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het kind of de jongere. Door middel van creatief (out-of-the-box) denken proberen wij te kijken naar wat er wél kan. Op die manier zorgen wij voor maatwerk! Onze gezellige, warme en hartelijke praktijk draagt bij aan deze manier van denken. We hebben 15 verschillende behandelkamers met allemaal een eigen thema, aansprekend voor verschillende leeftijden en belevingswerelden. Wij zien dagelijks het effect van onze praktijk op de kinderen, jongeren, ouders, verzorgers én op de positieve ontwikkelingen die zin in de behandeling maken.

Heb je onze hulp nodig en wil je meer weten over Jaxie!? Bezoek onze website www.jaxie.nl of neem contact met ons op via 0165-201010.

PRAKTIJK SCHOONE

Praktijk Schoone

PRAKTIJK VOOR (KINDER)PSYCHOLOGIE, ORTHOPEDAGOGIEK, LOGOPEDIE EN HUISWERKBEGELEIDING

Welkom bij Praktijk Schoone, dé praktijk waar kinderen, jongeren en hun ouders terecht kunnen met alle problemen die zich kunnen voordoen tijdens de ontwikkeling. Van baby’s van slechts een aantal weken oud tot aan jongvolwassenen van 18 jaar.

Ons team bestaat uit (kinder)psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kindercoaches, gespecialiseerde leerkrachten en praktijkondersteuners. En dat is wat onze praktijk uniek maakt! Het zijn stuk voor stuk professionals op hun vakgebied, die intensief samenwerken om zo het beste ontwikkelplan voor de jeugdige te maken. Door onze uitgebreide expertise en intensieve samenwerking op verschillende zorggebieden, kan Praktijk Schoone zich een écht kenniscentrum noemen.

Samen met de jeugdige, de opvoeders en andere zorgprofessionals zorgen wij ervoor dat we de allerbeste zorg bieden. Daarbij houden we altijd één doel duidelijk voor ogen: Nu een stevige basis leggen, later de vruchten daarvan plukken!

Wij willen dat de kinderen en jongeren (en hun ouders) onze hulp op den duur niet meer nodig hebben. Vanaf het moment dat ze bij ons binnenlopen, gaan we aan de slag met het bedenken van een oplossing voor de hulpvraag. Samen gaan we aan de slag, zodat we een goede basis leggen, waarmee ze zelf verder kunnen. We geven ze tips en leren technieken en methodes aan die ze écht verder helpen en waarmee ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige kinderen.

Wij hechten veel waarde aan het bieden van zorg van hoge kwaliteit die ook laagdrempelig is. We willen dat kinderen zich vertrouwd en op hun gemak voelen. Alleen dan komen we samen, spelenderwijs, tot het beste resultaat. In onze praktijk heerst dan ook een rustige sfeer, waarin we iedereen, ouder én kind van harte welkom heten!

Meer weten over onze praktijk? Kijk dan eens rustig rond op onze website www.praktijkschoone.nl of neem direct contact met ons op via 01656-630954.

PRAKTIJK OLYK

Praktijk Olyk

Welkom bij Olyk!

Olyk-Kindertherapie is er voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die vastlopen in hun gedrag, emoties en/of algehele ontwikkeling door oorzaken die in het kind/ de jongere zelf of in de omgeving aanwezig zijn. Olyk werkt zoveel mogelijk op maat, persoonlijk, en betrokken. In alle vormen van hulpverlening bij Olyk-Kindertherapie wordt spelen en speelsheid ingezet. Dat ziet er bij een kind anders uit dan bij een jongere: praten én doen is ons motto. Hoe we je kunnen helpen? Dat ligt eraan wat bij jou/ jullie past. Iedereen is anders en daarom helpen wij iedereen op een passende manier. Bij ons staat een cliëntgerichte aanpak centraal: wij helpen iedere cliënt door af te stemmen op wat hij of zij nodig heeft. Door samen te zorgen voor hulp die goed is afgestemd op jou en je omgeving, zijn we samen gemotiveerd om aan de slag te gaan met jouw/jullie hulpvragen en kunnen we beter werken aan wat voor jou belangrijk is.

We werken in een klein team en we hebben allemaal onze eigen kwaliteiten en achterliggende opleidingen. Hierdoor kunnen wij een groot scala aan individuele therapie inzetten. Je kunt hierbij denken aan speltherapie, bewegingstherapie, beeldende therapie en affectregulerende vaktherapie. Daarnaast bieden we verschillende therapieën aan voor zowel ouders als kinderen of jongeren en ook baby’s en peuters. Dat gaat bijvoorbeeld om theraplay, sherborne of floorplay. We zijn gespecialiseerd in de behandeling gericht op hechting en (complex) trauma. Ook verrichten wij handelingsgerichte diagnostiek. Onze jeugd- en gezinsprofessionals, ipt’ers en systeemtherapeutisch werker maken indien gewenst graag de koppeling van de individuele- of interactietherapie naar de thuissituatie.

Meer weten over onze praktijk? Kijk dan eens rustig rond op onze website www.olyk.nl of neem direct contact met ons op.

SPRING JEUGDHULP

Spring Jeugdhulp

Welkom bij SPRING Jeugdhulp! Ons motto is: ‘Samen sterk voor de Jeugd’. Wij vinden dat elk kind zo gezond en veilig mogelijk moet kunnen opgroeien en zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, zodat hij of zij later naar vermogen deel kan nemen aan de samenleving. Lukt dat niet vanzelf dan kunnen ouders en kinderen via de lokale toegang bij SPRING Jeugdhulp snel en dichtbij terecht voor deskundige hulp en ondersteuning. Het belang van het kind vormt altijd het uitgangspunt.

Onze jeugdprofessionals geven deskundig advies, ondersteuning en hulp op maat. Zij zijn het aanspreekpunt voor o.a. de jongere en het gezin. De jeugdprofessionals leveren of coördineren de ondersteuning en hulp aan een gezin. Zij werken nauw samen met veel partners, zoals het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD en de huisartsen. Ook zijn onze jeugdprofessionals met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang, peuterspeelzalen en het onderwijs.

We kijken naar wat er goed gaat in gezinnen en we bekijken hoe ze dit verder kunnen uitbouwen. Eigen kracht van het gezin en het netwerk wordt optimaal benut en verder versterkt. Onze jeugdprofessional ondersteunt bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie. Het veilig opgroeien van kinderen staat altijd centraal. Via de gemeente kun je in contact komen met een jeugdprofessional.

In ons werk bekijken we wat er nodig is volgens het principe ‘’licht waar het kan, zwaar waar nodig’’. In ons werk gaan we dus uit van:

1.   Eigen kracht eerst

2.   Regie bij het gezin

3.   Geen kind buitenspel

4.   Loslaten zonder de verbinding te verliezen

SPRING Jeugdhulp is daarnaast specialist op het gebied van complexe (veiligheids-)casuïstiek. In deze casussen bieden we ambulante begeleiding en/of casusregie (inclusief netwerkberaden).

We werken vanuit een oplossingsgerichte en systemische basis. Daarnaast beschikken onze jeugdprofessionals over een veelheid aan andere instrumenten, zoals ‘verbindend gezag’, ‘teken je gesprek’ of de ‘duplo-methode’, die zij naar gelang de behoefte van het gezin en het verloopt van de hulpverlening in kunnen zetten. 

Meer informatie is te vinden op onze website: www.springjeugdhulp.nl.

ZORGMUITERS

 Zorgmuiters

Zorgmuiters biedt gezinshuizen voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. In gezinshuizen wonen kinderen met dezelfde behoeftes als andere kinderen, alleen hebben zij hier extra begeleiding bij nodig. Gezinshuisouders bieden ruimte en structuur die kinderen in staat stellen om te groeien op het gebied van wonen, school en sociale vaardigheden. Zorgmuiters ziet kinderen door de jaren heen groeien naar een zelfstandig leven met een goed sociaal netwerk. Dat is eenvoudigweg geweldig.

Zorgmuiters concentreert zich op één zorgproduct: gezinshuisplekken voor jeugdigen met een begeleidingsvraag. Hierin willen we de allerbeste zijn. We zijn open over onze resultaten en we leggen in begrijpelijke taal uit wat we doen. Als er iets op ons pad komt waarvoor wij niet het beste aanbod hebben, dan zoeken we samen met onze partners binnen SLIM naar een passende oplossing. 

Ben je op zoek naar een plek in een gezinshuis? Bel dan Maarten op 06 54695834 of kijk op https://www.zorgmuiters.nl/beschikbare-plekken/.

YES WE CAN CLINICS

Yes We Can Clincs

Yes We Can Clinics is de grootste en één van de meest effectieve jeugdklinieken van Nederland en ver daarbuiten. Als specialistische GGZ-instelling behandelen wij jaarlijks ruim 800 jongeren (150 bedden) van 13 t/m 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de fellows (jongeren) en hun families die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg volledig vastgelopen. Als niets meer werkt zijn we voor veel jongeren en hun ouders en verzorgers het keerpunt in hun leven. We hebben een onderscheidende aanpak:

Sfeer: bij Yes We Can Clinics staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie centraal. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en veel medewerkers hebben die gehad. Dat zorgt voor veel herkenning. Door de groepsdynamiek ontstaat bij de fellows de wil en de kracht om echt te veranderen.

Team: Yes We Can Clinics werkt met multidisciplinaire teams. Zorgspecialisten werken samen met ervaringsdeskundigen en jongerencoaches. In totaal zijn er ruim 300 medewerkers voor en met de fellows.

Programma: wij hebben een intensief 24/7 programma van 10 weken + 10 weken nazorg dat jongeren samen met andere fellows doorlopen. Ze leren om samen te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en de problemen aan te pakken. Ook is er een intensief programma voor ouders en/of verzorgers en volop aandacht voor broers en zussen.

De behandeling van Yes We Can Clinics is voor veel van de jongeren succesvol. Tweederde van onze fellows heeft ‘na Yes We Can’ geen specialistische zorg meer nodig.

CKZ

CKZ

Welkom bij de CKZ, Cooperatieve voor ondernemers in de Kleinschalige zorg in Zeeland
Binnen de CKZ werken ongeveer 50 kleinschalige zorgondernemers samen, in de vorm van een coöperatie. Deze zorgbedrijven van de CKZ kunnen u helpen bij uw hulpvraag. De zorgbedrijven van CKZ begeleiden cliënten vaak voor langere tijd. Dat kan individueel zijn of in een groep. Er wordt gewerkt aan een persoonlijk doel, zoals zelfstandig wonen, talenten ontwikkelen, een weg vinden naar een betaalde baan en zichzelf beter kunnen redden in de maatschappij. Kortom, er zijn allerlei mogelijkheden en samen kunnen wij op zoek gaan naar die zorgondernemer die het beste past bij jouw wensen.

Hoe een traject er vervolgens uitziet, is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt. Deze staat altijd centraal. De zorg kan plaatsvinden binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Jeugdwet of de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Onze samenwerking zorgt ervoor dat een goede zorg waarbij de klant centraal staat is gegarandeerd. Onze waarden hierin zijn: persoonlijk, flexibel en dichtbij.

Op onze website www.ckzzeeland.nl kunt u alle aangesloten zorgondernemers vinden. Is dat lastig voor je, dan kun je ons bellen of mailen, we helpen je graag!

Hieronder hebben wij alvast een overzichtje gemaakt van de aangesloten zorgondernemers die hulp kunnen bieden voor kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

Avezeer

PAST AVEZEER BIJ MIJ?

Wanneer je op onze website-informatie zoekt, dan heb je het waarschijnlijk niet altijd makkelijk. Maar bij Avezeer kijken we daar anders tegen aan: je staat er niet alleen voor!

De doelgroep bij Avezeer is erg divers. Verschillende jongens en meiden met allemaal hun talenten, bijzonderheden, eigenaardigheden én kwaliteiten. Ook jouw hulpvraag is waarschijnlijk uniek en dat maakt dat er niet één standaard werkwijze is. Voor iedereen wordt persoonlijk gekeken naar een passende aanpak. Belangrijk is dat dit sámen met jou gebeurt. Door jouw hulpvraag persoonlijk te benaderen kan je vaardigheden ontwikkelen die dicht bij jouw persoonlijke kwaliteiten staan. Het is jouw proces, wij helpen waar jij dit nodig hebt. Het draait om jou!

Natuurlijk zijn het niet altijd maar succesverhalen. Dat zou niet haalbaar zijn. En haalbaarheid is juist zo belangrijk binnen deze doelgroep. ‘Met beide voeten op de grond, kijkend naar opties en mogelijkheden en niet blijven hangen in wat er niet gaat’. Zo pakt Avezeer de problemen aan.

Welke hulpverlening past bij jou? Lees verder op www.avezeer.nl om te weten te komen wat Avezeer voor jou kan betekenen.

Dogreflection

Joke van de Bosch biedt samen met haar honden ondersteuning bij een Autisme Spectrum Stoornis, PTSS, een angststoornis of een ander herstelproces waarbij persoonlijke groei centraal staat. De individuele begeleiding of dagbesteding is voor alle leeftijden. De aanwezigheid van de honden geeft rust en veiligheid. De roedel labradors zijn gespecialiseerd in contact maken met mensen en spiegelen de cliënten. Dit geeft bewustwording. Daarnaast begeleidt Joke cliënten die hun hulphond in willen zetten voor deelname aan sociale activiteiten. Joke werkt vanuit ervaringsdeskundigheid wat snel begrip, (h)erkenning, vertrouwen en veiligheid geeft.

Meer informatie is te vinden op www.dogreflection.nl

Educura

Met een ingespeeld team van bevlogen en goed getrainde zorgprofessionals begeleidt Educura kinderen en jongvolwassenen met alledaagse én met complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen.

ADHD of een autismespectrumstoornis – en alles wat daartussenin zit – vereist een eigen specialistische aanpak die afgestemd is op de individuele behoefte en mogelijkheden. Wij zijn geen wonderdokters. Sterker nog, wij zijn helemaal geen dokters, maar wij kunnen als geen ander kinderen helpen (op)groeien.

Wederzijds vertrouwen is de gezonde basis om op verder te bouwen. Wij zorgen voor een veilige en boeiende ontwikkelomgeving met optimale ontwikkelkansen voor ieder kind dat aan onze zorg wordt toevertrouwd. Educura staat erom bekend dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Niet alleen de verwijzende zorginstanties, maar ook veel ouders/verzorgers én cliënten waarderen onze oprechte betrokkenheid en grote kennis van zaken, maar vooral ook de drive om samen stappen voorwaarts te maken. Soms zijn het slechts kleine stapjes en dan weer gaat het ineens verrassend snel. Onderweg kijken we constant hoe we grenzen kunnen opzoeken en als het kan zelfs verleggen, zo halen we het beste in deze jonge mensen naar boven.

Kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen laten groeien is onze missie, waarbij wij de basisbehoeften van het kind in termen van competentie, relatie en autonomie proberen te herstellen en onderhouden.

Dat doen we met een team van uiterst gemotiveerde ervaringsspecialisten dat intensief samen met de kinderen optrekt. De begeleiding is erop gericht dat kinderen hun individuele mogelijkheden maximaal benutten, want iedereen heeft – zo vinden wij bij Educura – het recht om te groeien.

Ik kan wat, ik hoor erbij en ik ben iemand, dat zijn de drie pijlers waar het allemaal om draait! Het uitgangspunt bij iedere vorm van begeleiding die wij bieden is dat ieder kind en ieder gezin unieke krachten en mogelijkheden heeft die in een veilige en boeiende omgeving verder te ontwikkelen zijn. Daar ontstaan optimale ontwikkelkansen waardoor de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen – en daarmee de kwaliteit van iemands leven – kunnen worden vergroot.

Educura biedt voor elk kind een persoonlijk passende begeleidingsvorm in een vertrouwde setting. Ieder mens – jong en oud – mag gezien worden en wij helpen kinderen en jongvolwassenen vanuit de eigen talenten naar beste vermogen te participeren in de samenleving. Dat geeft voldoening, het heeft alles te maken met zingeving en dat geeft ons de energie om hier elke dag met volle overgave onze schouders onder te zetten.

Wij beschouwen de hulpvraag van de cliënt, in relatie tot zijn of haar sociale omgeving, als leidend en geven op eigentijdse wijze invulling aan het hulpverleningsproces. De veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving van Educura biedt de noodzakelijke rust en stabiliteit en dat combineren we met voldoende dagelijkse uitdaging waardoor ‘onze kinderen’ zich maximaal kunnen ontplooien. Zo ontdekken ze – ook door de onderlinge omgang met elkaar – dat ze ertoe doen en niet langs de zijlijn hoeven staan, maar echt mee kunnen doen. Als het lukt om met hulp van onze kant die drempel te nemen, dan gaat er een wereld voor ze open!

Grenzeloos coaching

Grenzeloos geeft jongeren en volwassenen begeleiding, training en zorgadvies om de kwaliteit van leven te verbeteren, de maatschappelijke participatie te stimuleren en de zelfredzaamheid te vergroten. Mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking worden vanuit eigen kracht en mogelijkheden begeleid naar een zinvol bestaan. Grenzeloos streeft naar het bevorderen van persoonlijke groei, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van het sociale netwerk. Bij aanmelding wordt in kaart gebracht op welke leefgebieden er ondersteuning nodig is en welke rol de levensgebieden spelen in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Tijdens het hulpverleningstraject wordt uitgegaan van positieve psychologie en wederzijds respect.

Meer informatie is te vinden op: www.grenzelooscoaching.nl

Homs psychologie

Homs Psychologie is een kleine psychologiepraktijk. Ze bieden diagnostiek (intelligentie, autisme, angst, AD(H)D), behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.  De praktijk is ingericht als een woonhuis en we bieden daar betrokken en laagdrempelige zorg. De medewerkers (HBO en universiteit) zijn o.a. gespecialiseerd in autisme (ASS), AD(H)D, opvoedondersteuning, motivatieproblemen en de zogenoemde thuiszitters. Elke cliënt krijgt zijn/haar eigen vaste begeleider en ook het systeem wordt betrokken in de aanpak van de hulpvraag. Dat kunnen uiteraard de ouders zijn, maar laten we de schoolmentor of de voetbaltrainer niet vergeten; ook zij mogen op onze hulp rekenen!

Meer informatie is te vinden op: www.homs.nl

Jenny Bergman Verpleegkundige

Zowel volwassen als jeugdigen kunnen bij haar terecht.

Het gevoel voor mensen, bevlogenheid en deskundige benadering zijn hierbij leidend. Vanuit respect wil zij samen de problemen/uitdagingen aanpakken en op zoek gaan naar mogelijkheden om mensen te helpen zich weer prettiger te voelen. Denk hierbij aan (zelf)vertrouwen, balans en grip verkrijgen/vergroten, eigen krachten (her)ontdekken en vaardiger met omstandigheden omgaan. De begeleiding vindt plaats op afspraak thuis bij de mensen.
Op basis van (levens)ervaring, deskundigheid en haar gevoel voor mensen blijkt de begeleiding effectief te zijn en ervaren mensen een betere kwaliteit van leven, ze hebben zichzelf beter leren kennen en vaardigheden eigen kunnen maken om met omstandigheden om te gaan.
Jenny werkt graag samen met behandelaren als dit waardevol is om de mensen te versterken. Ook in het netwerk is zij actief om met voorlichting/educatief iets te betekenen, denk aan arbeidsplaatsen/scholen.

Je kunt contact met haar opnemen via jbergman@zeelandnet.nl

KAJA Helpt

KAJA is ontstaan vanuit de overtuiging om begeleiding op een innovatieve en daadwerkelijk cliëntgerichte wijze vorm te geven. Begrippen als maatwerk, gelijkwaardigheid, deskundigheid en het bieden van begeleiding waarbij je met een vaste hulpverlener te maken hebt, staan hierbij centraal. De begeleiding wordt geboden aan cliënten met verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De begeleiders vanuit KAJA sluiten aan bij de levenswensen en levensdoelen die de cliënt heeft. De accenten liggen op het vergroten van de mogelijkheden om het dagelijkse leven op een zinvolle manier vorm te geven, het ondersteunen en verwerken van verlieservaringen en het opbouwen van een geschikt en steunend milieu. De begeleiding onderscheidt zich door betrokkenheid en betrouwbaarheid. Geen 9.00 tot 17.00 uur mentaliteit, maar een 24/7 achterwacht.

Meer informatie kun je vinden op de site: www.kajahelpt.nl

Zorgboerderij De Kersenkooi

Zorgboerderij De Kersenkooi wordt gerund door een klein enthousiast team onder leiding van Martin, Nicole en Danny. Er wordt passende dagbesteding aangeboden die afgestemd is op de wensen van de cliënt. De dag kan op een gestructureerde, zinvolle en ontspannen manier worden doorgebracht door o.a. creatief bezig zijn, houtbewerken, wandelen met de honden, helpen in de boomgaard of bezig zijn op het erf. Zowel individueel als samen worden vaardigheden geleerd op een manier die aansluit bij de cliënt. Er wordt geen werkdruk opgelegd en iedereen mag zichzelf zijn. Lunch en vervoer wordt verzorgd.

Meer informatie vind je op onze site: www.zorgboerderijdekersenkooi.nl

Kindbelangen

Kindbelangen helpt gescheiden ouders bij het vormgeven en uitvoeren van een op maat gemaakt ouderschapsplan (ouderschapsafspraken in het belang van het kind) wanneer ouders er samen niet goed uit komen. Kindbelangen werkt volgens de PAT-methode, Parenting Apart Together. Dit is een ambulant traject waarvan het vertrekpunt samenwerken zonder conflicten is. De PAT-methode betekent zoveel als gezamenlijk apart ouderschap vormgeven. Centraal staat hierbij het ouderschapsplan, waarin zaken worden vastgelegd die te maken hebben met opvoeding en verzorging, maar ook met communicatie tussen ouders, planning en toekomstvisie. Een soort contract waarbij ouders zich opnieuw committeren aan pedagogisch verantwoord ouderschap maar dan in gescheiden vorm. Tevens ondersteunt Kindbelangen ouders (en daarbij indirect de kinderen) ook bij de persoonlijke scheidingsproblemen in relatie tot de verschillende scheidingsthema’s. Kindbelangen is opgericht door Marcel Artz (1976). De door Kindbelangen ontwikkelde PAT-methode is anno 2017 tot stand gekomen vanuit zijn opgedane training en ervaring op het gebied van problematische scheidingsthematiek binnen de jeugdzorg, gecombineerd met zijn persoonlijke ervaringen met scheiding, zowel in de kind- als de ouderrol. Daaruit heeft hij de werkbare elementen gefilterd en toegepast in de PAT-methode. Marcel Artz is sinds 2013 SKJ geregistreerd.

Koningsheim

Koningsheim te Colijnsplaat is een kleinschalig zorgbedrijf aan de oever van de Oosterschelde. Vooral mensen met psychische of psychosociale problematiek genieten bij Koningsheim van de rust en eenvoud van het (boeren)leven. De kleinschaligheid biedt mogelijkheden om op allerlei zorgwensen in te kunnen gaan. Rust, vertrouwen en respect vormen de basis. De dagbesteding kan bestaan uit het verzorgen van de dieren, het werk in de biologische moestuin, het onderhouden van de fruitboomgaard, het uitvoeren van technische klussen in de werkplek, etc.

Je kunt contact met ons opnemen via thijshart@kpnmail.nl

Zorgboerderij De Lovenhof

De cliënten die Peter en Edith de Jonge op hun boerderij verwelkomen hebben een lichamelijke, verstandelijke en/of een psychische beperking. Zorgboerderij De Lovenhof biedt dagbesteding voor volwassenen op maandag, dinsdag en donderdag. De dagbesteding is gericht op socialisatie en kan bestaan uit creatieve activiteiten, kleding sorteren voor een goed doel, het onderhouden van de groentetuin, het verzorgen van de dieren of gewoon even ontspannen. Op woensdagmiddag en op zaterdag is er opvang voor kinderen die op een leuke en vooral ontspannen manier mogen genieten van de aandacht en het leven op de boerderij. De kinderen kunnen bijvoorbeeld knutselen, dieren verzorgen, vissen aan de Hoekse kreek die aan de boerderij grenst, ponyrijden, skelteren of trampoline springen.

Kijk voor meer informatie op: www.delovenhof.nl

Minneboo Coaching & Welzijn

Minneboo Coaching & Welzijn is gespecialiseerd in persoonlijke begeleiding, coaching en jobcoaching. Minneboo coaching richt zich op jongeren en volwassenen al dan niet met een beperking of stoornis van lichamelijk, verstandelijke en-/of psychische aard. Bijvoorbeeld AD(H)D, autisme spectrum stoornis, NAH, depressie, angststoornis.
De kracht van Martje Minneboo ligt in haar basishouding om naast de cliënt te staan en aan te sluiten bij zijn of haar behoeften. Ze werkt vanuit een persoonlijke benadering die gekenmerkt wordt door veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen. Minneboo Coaching gelooft in perspectief en dat je als persoon kunt veranderen. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden en kwaliteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke wensen en behoeften en stimuleert zij de persoon bij zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en de zelfredzaamheid.
Haar hulpverlening bestaat uit ondersteunende gesprekken, het oefenen van vaardigheden, ondersteuning naar en bij het zelfstandig wonen, structuur aanbrengen in de dag en week, administratieve en financiële zaken, passende vrijetijdsbesteding, contact (leren) leggen met anderen, het voorbereiden en begeleiden van belangrijke afspraken, hulp bij het vinden en behouden van (betaald) werk, etc.
Een groot voordeel van coaching via Minneboo Coaching is dat hulp bij wonen en werken gecombineerd kan worden en de hulpvraag niet bij meerdere organisaties hoeft worden neergelegd.

Meer informatie vind je op de site: www.minneboocoachingenwelzijn.nl

Den Oesterdam (zorgboerderij)

Bij Zorgboerderij Den Oesterdam kunnen kinderen en jongeren met een lichamelijke en geestelijke beperking terecht voor dagbesteding of 24-uurs weekendopvang. Spelenderwijs en op eigen tempo mogen de cliënten ontdekken wat ze allemaal kunnen. In en om de boerderij kan veilig worden gespeeld en daarmee worden allerlei vaardigheden ontwikkeld. De kleine vooruitgangen worden zo positief mogelijk benadrukt. Ook de dieren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de cliënt. Elke cliënt wordt als een individu benaderd en hun beperking wordt gezien als een uitdaging.

Kijk voor meer informatie op: www.zorgboerderijdenoesterdam.wordpress.com

Paardenkracht naar Eigenkracht

Paarden maken het verschil. Een paard reageert heel direct op wat je doet en hoe je je voelt. Zo ervaar je wat jouw gedrag met anderen doet. Dat schept ruimte om te veranderen wat je dwars zit en om je eigen kracht te leren kennen. Paarden kunnen ons veel leren over onszelf. Paarden weten precies zonder een woord te wisselen, aanvoelen of het veilig is of beter is een blokje om te lopen. Deze eigenschap zorgt er ook voor dat paarden menselijk gedrag en emoties goed kunnen aanvoelen en spiegelen. Paarden voelen niet alleen emoties, maar ook ons gedrag. Door ervaringsgericht te werken met paarden krijg je inzicht in waarom doe ik wat ik doe? De spiegel zie je terug in het gedrag van het paard tijdens het ervaringsgericht werken (in de interacties die er ontstaan). Paarden zijn gevoelig voor duidelijkheid en (opr)echtheid. Wie dit laat zien krijgt de leiding en het respect. Bij (innerlijke) twijfel aan jezelf, de ander, omgeving of onvoldoende aandacht in het nu ben je de leiding kwijt.
Binnen de CKZ wordt Paardenkracht naar EigenKracht begeleiding geboden vanaf 12 jaar.

Meer informatie kun je vinden op de site: www.paardenkrachtnaareigenkracht.nl

Praktijk voor BSM (Brain Stimulation Method)

Bij de Praktijk voor BSM kunnen kinderen en jongvolwassenen met leer, ontwikkeling- en gedragsproblemen terecht.
Een moeizame zwangerschap, een zware bevalling met complicaties kunnen ten grondslag liggen aan problemen op latere leeftijd.In eerste instantie zoek ik naar fysieke achtergronden van bijvoorbeeld hyperactiviteit, ADD, ASS, ODD, autistiforme, psychomotorische en/of sociaal-emotionele klachten.
Daarnaast begeleid ik kinderen waarbij de ouders zijn gescheiden, kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld, traumaverwerking en kinderen met een pleegzorgachtergrond

De vorm van hulp is afhankelijk van de hulpvraag/leeftijd en kan uiteenlopen van speltherapie, psychomotorische therapie en/of individuele begeleiding via coaching gesprekken. De meeste pupillen en hun ouders/verzorgers komen bij mij in de praktijk. Uitgangspunt bij de hulpverlening die ik bied, is om de pupil en ook de ouders zo snel als mogelijk weer in hun eigen kracht te zetten, zodat zij, met meer vertrouwen hun levenspad kunnen vervolgen. Iedereen is een uniek individu met diverse kwaliteiten. Ik zoek zo snel mogelijk naar die kwaliteiten, zodat deze de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op: www.lukkiezijlstra.nl

Praktijk Superkracht

Praktijk superkracht biedt behandeling middels Speltherapie en OKI-B aan kinderen tot ongeveer 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten, waardoor hun ontwikkeling vastloopt.

Praktijk Superkracht omdat elk kind het verdient, het gevoel te hebben dat het voldoende kracht en indien nodig steun heeft om het avontuur dat het leven is, weer aan te kunnen!

OKI-B (Ouder Kind Interactie- en bewegingsspel) is een behandelvorm voor opvoeders met hun kind, waarbij de relatie tussen opvoeders en kind door omstandigheden verstoord is geraakt. De behandeling richt zich op het herstellen van de band tussen opvoeders en kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen.

OKI-B geeft opvoeders de mogelijkheid om de leiding over hun kind (weer terug) te nemen en hun sensitiviteit en responsiviteit te vergroten.

Speltherapie is een (psycho)therapievorm waarbij spel gebruikt wordt om een kind beter te begrijpen en te helpen. Het kind leert zijn eigen kracht kennen en kan zich weer ontwikkelen. Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, dingen uit te proberen, gevoelens te uiten en ervaringen te verwerken. 

Door gerichte interventies zoals het verwoorden van het gespeelde en de gevoelens in het spel, krijgt het kind inzicht in eigen gedachten en handelen en wordt het zich bewust van zijn eigen mogelijkheden.

De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid ervaringen te verwerken naast dat het nieuwe ervaringen en inzichten opdoet.

Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe ervaringen en inzichten ook thuis ervaren kunnen gaan worden, vindt er iedere keer na 4 à 5 spelsessies een opvoedersgesprek plaats. Opvoeders zijn immers een onmisbare schakel in de behandeling en het proces van het kind.

De praktijk is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Kijk voor meer informatie op: www.praktijksuperkracht.nl

Praktijk HIP

Praktijk HIP biedt jeugdhulp met inzet van paarden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten.
Jeugdhulp met inzet van paarden is laagdrempelig, spelenderwijs, ervaringsgericht en effectief.
Bij praktijk HIP vind je ontspanning, een luisterend oor, en doe je actieve oefeningen zowel op als naast het paard die afgestemd zijn op de hulpvraag. Dit kan een hulpvraag zijn op één of meerdere van deze gebieden; scheiding van ouders, emoties herkennen en reguleren, sociale vaardigheden, concentratie, laag zelfbeeld, faalangst, stress, hechtingsproblematiek, weerbaarheid, rouw en verlies, storingen binnen het (familie)systeem, eten en slapen, prikkelverwerking, hoog gevoeligheid, autisme en adhd.  
Door de rustgevende omgeving en contact met het paard wordt de drempel verlaagd om over gevoelens te praten om zo gemakkelijker tot de kern te komen van hetgeen waar het kind mee worstelt.
Meer informatie op: www.praktijkhip.nl 

Stichting Zonne Eiland

Zonne Eiland is een kleinschalige zorg- en activiteitenboerderij in West-Zeeuws-Vlaanderen. De medewerkers van Zonne Eiland vinden het belangrijk dat de cliënten zich thuis voelen. Kinderen met een beperking kunnen er terecht voor dagbesteding, zorgweekenden of een zorgvakantie. De groepsgrootte is maximaal zes kinderen en de begeleiding is intensief: één begeleider op één of twee kinderen. Zonne Eiland biedt een veilige leeromgeving aan kinderen en jongeren die om diverse redenen niet naar school kunnen gaan en thuis zitten. Er worden ook creatieve workshops verzorgd voor kinderen en volwassenen die zich willen ontwikkelen op het gebied van tekenen en pottenbakken.

Neem contact met ons op via info@zonne-eiland.nl

Time Auti

Time Auti biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en aanverwante problemen om de overbelasting en overprikkeling de baas te kunnen. Inge Mulder werkt systeemgericht in de begeleiding omdat autisme niet alleen lastig is voor de persoon zelf, maar ook voor de (directe) omgeving. Aan de cliënt en zijn of haar omgeving worden vaardigheden aangeleerd zodat er minder problemen worden ervaren. In de begeleiding kan een autismebegeleidingshond ingezet worden. Dit heeft een positief effect op kinderen die moeite hebben met communiceren, emoties, sociale vaardigheden, vriendschappen, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Ook een eigen hond kan via Time Auti getraind worden tot autismebegeleidingshond. In het kader van deskundigheidsbevordering of juist in het bieden van praktische handvatten geeft Time Auti voorlichting op scholen of binnen organisaties die te maken hebben met autisme.

Meer informatie vind je op onze site: www.timeauti.nl

Vivet Hulpverlening & Coachting

Vivet biedt ambulante hulpverlening aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen. De cliënten bij Vivet hebben uiteenlopende hulpvragen. Zo zijn we er voor de mensen die ons nodig hebben in hun persoonlijke traject naar zelfstandigheid en geluk, maar ook wanneer je je zorgen maakt over de opvoeding of ontwikkeling van je kind. Onze begeleiding is erop gericht om, binnen iemands mogelijkheden, vaardigheden aan te leren, zodat in de toekomst geen of minimale hulpverlening nodig is. Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke ondersteuning en ‘denken in mogelijkheden’ hierin het verschil maakt. Door het kleinschalige karakter van Vivet is een cliënt geen nummer, maar een uniek persoon.

Meer informatie kun je vinden op de website: www.vivethulpverlening.nl

VIVO coaching & trainingen

VIVO biedt lichaamsgerichte en creatieve coaching aan kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen. Bij VIVO kunnen we breed inzetten bij de begeleiding  van autisme, adhd, hsp, scheidingsproblematiek, faalangst, burn-out, depressie en trauma. Onze begeleidingen en trainingen worden individueel of in groepsverband verzorgd.

Wij helpen onze cliënten actief en creatief hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit draagt bij aan het vertrouwen in eigen kunnen en zijn. VIVO werkt vanuit de gedachte dat ieder mens zijn lichaam kan leren ervaren als centrum van waaruit alles mag ontstaan. Sleutelwoorden hierbij zijn: bewustwording van lichaam en ademhaling, grenzen stellen, prikkelbeperking, creativiteit en natuur.

Ons bedrijf is continue in ontwikkeling. VIVO bestaat uit een enthousiast en ervaren team. Onze hulpverleners zijn HBO opgeleid en laten zich minimaal jaarlijks bijscholen. Ieder teamlid zet tijdens het begeleidingsproces zijn of haar eigen kennis en passie in op het gebied van lichaam, dans en creativiteit.

Kijk voor meer informatie op www.vivotrainingen.nl

Zorgboerderij Kaat

Bij zorgboerderij KAAT geloven wij dat ieder kind mogelijkheden heeft en ieder kind kan leren. Wij bieden kinderen en gezinnen een intense omgang met paard en ezel in een methodisch opgezette leersituatie. Werken met dieren betekent, ´leren door doen´. Dit vinden kinderen vaak fijn en maakt ze extra toegankelijk. Want als je beweegt… denk, doe en voel je van alles. Dit kan tijdens een individuele sessie, de groepsbegeleiding en binnen de dagbesteding.

Wij bieden hulp in een kleinschalige opzet, binnen een actief agrarisch bedrijf. En werken vanuit de methode ervarend leren.

Wij bieden hulp aan kinderen en jongeren (6-18 jaar) die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, leerproblemen, ontwikkelingsproblemen of wanneer het door omstandigheden (verlies/ scheiding/ trauma) tijdelijk even moeilijker gaat en waardoor zij moeite hebben zich staande te houden op school of in het sociale verkeer (maatschappelijk vlak). Daarnaast is gezinsbegeleiding ook mogelijk.

Doelen waar mogelijk aan gewerkt kunnen worden, zijn onder andere; verbeteren van het zelfbeeld, verbeteren van de executieve functies, verandering in cognitie en/of gedrag, vergroten weerbaarheid, emotieregulatie, hechtingsproblematiek, verbeteren sociaal functioneren, verminderen van angst, verbeteren van fysieke/ mentale belastbaarheid, etc.

Kijk voor meer informatie op: www.zorgboerderijkaat.nl

Join Onderwijs & Opvoeding

Kinderen opvoeden. Leren op school. Als ouders wil je het allerbeste voor je kind. Toch verloopt het niet altijd zoals we zouden willen. Wij zijn een praktijk die door het bieden van professionele hulp en begeleiding ouders kunnen ondersteunen in de zorg voor hun kind.

Join kan psycho-diagnostisch onderzoek uitvoeren zoals: intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek naar specifieke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie, onderzoek naar specifieke ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, Autisme, ODD, NLD, onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daarnaast kan Join kinderen begeleiden op allerlei terreinen zoals: faalangst, sociale vaardigheden, zelfbeeld, zelfvertrouwen, angsten etc.

Binnen onze praktijk hebben we ook mensen die Cogmed werkgeheugen trainingen kunnen verzorgen, bijvoorbeeld voor kinderen die snel afgeleid zijn in de klas of moeite hebben met het afronden van een taak en het opvolgen van meerdere instructies.

Verder kunnen we kinderen met een traumatische ervaring behandelen met een effectieve behandelmethode: EMDR (Eye Movement Dezensitization and Reprocessing).

We zijn een praktijk voor jongeren tot 18 jaar.

Break Adventure

Break Adventure is er speciaal voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar die o.a. door moeilijke (thuis)situaties, motivatieproblemen en gedragsproblemen hun school of werk vroegtijdig hebben of dreigen te verlaten.

Binnen Break Adventure worden jongeren op een ontspannen, maar soms ook grensverleggende en uitdagende manier opgebouwd door de kracht van outdoor, survival, sport en spel. In combinatie met de methodiek Ervarend Leren worden jongeren geholpen om negatieve patronen te doorbreken.

Jongeren kunnen binnen de Break Out individueel begeleid worden, maar jongeren kunnen ook kiezen om in een groepssetting het dagtrainingstraject de Break Through te volgen (Meer info. zie website)

Na de ‘Break’ kunnen de jongeren weer gemotiveerd aan de slag, hebben ze inzicht in hun situatie en is er een gezonde, stevige basis voor hun levens gecreëerd.

Neem contact met ons op via nfo@breakadventure.nl

Mariposa

Mariposa biedt dagbesteding, Beschermd Wonen/Woonbegeleiding.

De kracht van Mariposa is het kleinschalig wonen in een mooie omgeving, dit geeft mogelijkheden voor ontwikkeling naar meer zelfstandigheid. Het dagelijkse leven ervaren door “Inleven, Meeleven en Samenleven” zorgen ervoor dat het weer mogelijk wordt voor jongeren om een basisgevoel van veiligheid te ervaren, vertrouwen op te bouwen in zichzelf, anderen en de wereld. Vaak is er bij deze jongeren sprake van complexe en meervoudige problematiek (Autisme, hechting, trauma, licht verstandelijke beperking) die vraagt om zeer professionele begeleiding.

Neem contact met ons op via mariposa@ckzzeeland.nl

Mindzorg

Mindzorg biedt zorg aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, die hierdoor uitvallen op één of meerdere levensgebieden.

Mindzorg staat voor specialistische zorg, waarmee deze kinderen leren functioneren in de maatschappij. De nadruk van de behandeldoelen is gericht op het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten. Het is daarbij noodzakelijk dat er kennisoverdracht over autisme plaatsvindt. Uiteraard naar het kind toe, maar vooral ook iedereen om het kind heen, zoals ouders / verzorgers, broers / zussen, andere familieleden en school.

Volgens Mindzorg verloopt het aanleren van vaardigheden voor kinderen met autisme op een andere wijze. Wij hebben hiervoor een leermodel ontwikkeld, genaamd Mindswitch. Dit leermodel is erop gericht om andere denkmethoden aan te leren, op een manier die vergelijkbaar is met het aanleren van een (top)sport.

Dit betekent ook dat opvoeders en scholen moeten leren om anders naar autisme te kijken. Opvoeders kunnen tijdens de behandeling worden gezien als coaches van het kind.

Omdat het gehele gezin door bovenstaande zaken heel actief wordt betrokken in het behandeltraject, is de zorg bij de start van de behandeling erg intensief. Vanaf het moment dat de kennisoverdracht is gedaan en de vervolgstappen in het leermodel plaatsvinden, wordt de ouder / verzorgende langzaam maar zeker de professional. Dit gebeurt meestal na een aantal maanden. Hierna kunnen wij onze behandeling binnen het gezin langzaam afbouwen.

Neem contact met ons op via info@mindzorg.nl

 

(Onderaannemer) s Heeren Loo Zeeland

‘s Heeren Loo Zorggroep (SHL) is een landelijk werkende organisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, met regionale focus en nabijheid. ’s Heeren Loo zet mensen met een verstandelijke beperking (VG) in hun eigen kracht en geeft daarmee de regie in eigen handen. We geloven in de kracht van samenwerking en dialoog met medewerkers, ouders, cliënten en partners in de zorg.

Met alles wat wij weten en kunnen zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden.” En dat is niet voor niets. Want al meer dan 125 jaar ondersteunen wij mensen met een (verstandelijke) beperking in heel Nederland. Dat doen wij met hart en ziel.

’s Heeren Loo werkt in de Wlz, Zvw, Jeugdzorg en Wmo. Wij bieden een breed zorgaanbod waarbij wij op alle levensgebieden de benodigde zorg kunnen bieden, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Hierdoor kan, indien er een hulpvraag is die op meerdere domeinen betrekking heeft, de zorg zonder onwenselijke drempels geleverd worden.

Belangrijke uitgangspunten voor onze ondersteuning aan gezinnen is dat een kind of jongere het beste tot zijn recht komt binnen zijn eigen gezin of familiesysteem. Ambulante ondersteuning aan gezinnen speelt een belangrijke rol in het volledige ondersteuningsaanbod van ’s Heeren Loo aan jeugdigen en hun gezin. Ondersteuning en behandeling worden zo veel mogelijk in de thuissituatie geboden. Het biedt gezinnen de mogelijkheid om, mét inzet van ondersteuning, hun kind zo lang mogelijk fysiek en emotioneel deel te laten uitmaken van het gezin en optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Zo helpen we mensen verder.

(Onderaannemer) De Blauwe Vlinder

Welkom bij Zorgbeleving de Blauwe Vlinder!

Zorgbeleving de Blauwe Vlinder is een plek voor jong en oud waarbij de beleving van de zorg voorop staat. Wij zijn een kleinschalige organisatie die vraaggericht werkt. Zo krijgen we veelal te maken met uiteenlopende hulpvragen van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. We begeleiden kinderen om in hun eigen kracht te gaan staan en een positief zelfbeeld op te bouwen, dit bieden we aan in een huiselijke setting. Er wordt binnen de Blauwe Vlinder gekeken naar de krachten van het kind i.p.v. naar de diagnose of het probleemgedrag.

De Blauwe Vlinder komt aan huis, maar kinderen en jongeren zijn ook welkom in onze huiskamer. Dit plekje biedt een prikkelarm ’thuisgevoel’. De één komt er om op adem te komen en lekker te ontspannen, de ander komt er om de zelfstandigheid te vergroten bijvoorbeeld door middel van het bereiden van een maaltijd en alles wat daarbij komt kijken. We proberen ze net die extra dosis vertrouwen en rust te geven, waardoor het in de toekomst wel lukt om in bijvoorbeeld een groep te kunnen functioneren of om te gaan met prikkels van buitenaf. In deze begeleiding staan de behoeften van het kind centraal. We begeleiden kinderen voornamelijk individueel en waar mogelijk in kleine groepjes. Ook bieden we hulp aan ouders en jongeren die vastlopen of even op adem moeten komen. We streven ernaar om de draagkracht van zowel de jeugdige als van de ouders te vergroten, zodat het weer gezellig is thuis en er weer positieve interacties plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan ontlasting in de thuissituatie, opvoedondersteuning en individuele begeleiding van kinderen en jongeren.

De huiskamer van de Blauwe Vlinder is gevestigd nabij strand en bos, hier maken wij binnen de begeleiding volop gebruik van. We voeren gesprekjes in het bos, doen hier spelletjes, maken fietstochten of lopen lekker naar het strand om het hoofd even leeg te maken. Wij staan voor leren op een natuurlijke wijze en hierbij passen we ons aan naar het tempo en de behoeften van de jeugdige.

Zou je graag meer willen weten over wat we jou mogelijk te bieden hebben? Kijk dan op onze website https://www.zorgbelevingdeblauwevlinder.nl/ of stuur een mail naar info@zorgbelevingdeblauwevlinder.nl

AANBIEDERS

Aanbieders

ckz
olyk
spring-jeugdzorg
praktijk-schoone
jaxie
Zorgmuiters